Reklama - supergolab.pl


Wykaz roczny oraz składka członkowska


Dodano 16 maja 2017 o godz. 20:57

Przypominamy, że zgodnie Komunikatem Prezydium Zarządu Okręgu:

1.1  Składka członkowska należna Okręgowi w 2017 r. wyniesie 20 zł od 1 członka i Oddziały są zobowiązane opłacić ją na rachunek bankowy Okręgu do dnia 18 maja 2017 r.

 

1.2  Wykaz roczny członków Oddziały dostarczą do Sekretariatu Okręgu do dnia 01 czerwca 2017 r., a w przypadku przyjęcia członków po tym terminie należy dokonać korekty wykazu sporządzając go na dzień 15 listopada 2017 r. i przesyłać dodatkowe składki na konto Okręgu. Przypominamy, że od ubiegłego roku do wykazu należy załączyć kserokopie deklaracji od członków nowo wstępujących w szeregi PZHGP lub zgodę na przejście od członków przychodzących z innych oddziałów.   


Regulamin Konkursu "Hodowcy" 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:22

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Regulamin Lot Narodowy Bruksela 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:18

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Regulamin Regionu II "Północ" na 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:15

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 6 marca 2017 o godz. 16:34

Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 04 marca br. postanowił zwołać na dzień 19 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 1100 w Restauracji „Fosa” (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

5.      Wybór Komisji Wnioskowej.

6.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2016 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2017 r. i jego zatwierdzenie.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

15.  Zakończenie zebrania.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziału


Dodano 22 lutego 2017 o godz. 20:11

Zaistniała pomyłka posiedzenie Zarządu Okręgu odbędzie się w sobotę 04 marca br., a nie jak w poprzedniej wiadomości w niedzielę, miejsce i godzina bez zmian. 

Ostatnio dodane listy konkursoweWolsfburg

20 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-11-22 20:31

Dunkierka

1 sierpnia 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-10 07:09
Duisburg 3 I STREFA

26 lipca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-08-10 06:38
Duisburg 2 I STREFA

11 lipca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-08-10 06:37

Przejdź do list konkursowych