M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Życzenia Wielkanocne


Dodano 21 kwietnia 2019 o godz. 11:17

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych Świąt! Życzenia wielkanocne składa wszystkim członkom i sympatykom Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego

 


Członkostwo Honorowe PZHGP kol. Antonowicz Stanisław


Dodano 18 kwietnia 2019 o godz. 12:45

Podczas Krajowego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów PZHGP odbytego w dniu 13 kwietnia 2019 r. w Orzeszo pozytywnie rozpatrzono wniosek z Naszego Okręgu i przyznano Członkostwo Honorowe PZHGP  kol. Antonowicz Stanisław z Oddziału PZHGP 0426 Choinice-Człuchów. Koledze Stanisławowi serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. 

Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Wiceprezesów ds. Organizacji Lotów


Dodano 9 kwietnia 2019 o godz. 14:30

W dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Wiceprezesów ds. Organizacji Lotów. Głównym tematem zebrania będą zmiany w regulaminie lotowo-zegarowym i szkolenie z tego zakresu. W przypadku nieobecności Wiceprezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie.


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2019 r.


Dodano 7 kwietnia 2019 o godz. 08:21

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu


Dodano 18 marca 2019 o godz. 21:29

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 09 marca br. postanowiło zwołać na dzień 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji „Fosa” (ul.Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2018 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

 1. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
 5. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2019 r. i jego zatwierdzenie.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za 2018 r. tj. rachunku wyników i strat oraz bilans  .
 7. Wybór Komisji Matki do przeprowadzenia wyborów.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Prezesa Okręgu. 
 9. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia pozostałych wyborów.
 11. Przeprowadzenie wyborów na:
 1. Członków Zarządu Okręgu (6-8 członków)
 2. Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej (5 członków)
 3. Członków Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej ( 5 członków)
 4. Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów (2 delegatów)
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.
 3. Zakończenie zebrania.

 

 


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 10:36

W dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie zbliżające się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie. 

Ostatnio dodane listy konkursowe


Duisburg 2 I STREFA

14 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:09
Bad Bentheim 2 II STREFA

7 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:05
Duisburg 1 I STREFA

30 czerwca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-18 19:18
Bad Bentheim 1 II strefa

23 czerwca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-06 18:19

Przejdź do list konkursowych