Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 23 listopada 2021 o godz. 14:25

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 12 grudnia 2021 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w 77-133 Tuchomie  ul. Jana III Sobieskiego 18 zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów którego głównym punktem będzie uchwalenie lotów okręgowych na 2022 r. 


XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2021 o godz. 11:50

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki związane z wystawą.

Informacje odnośnie wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 11grudnia 2021r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY – dn. 11.12.21r od godz.15:00 do godz.18:00 i  12.12.21r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2021 r.

odbędzie się  dnia 12.12.2021r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 12.12.2021 godz.14:00

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2020/2021 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2021 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2020/2021 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2021, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2021

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2021 na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, łącznie min 300kkm.

przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 95-420 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 285-630 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 475 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit  min. 250 gołębi,  oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 95 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 95km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 285km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport„I”   Dorosłe

i roczne gołębie pow. 475km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XI    Sport - wyczyn

pow. 95km

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XII Półolimpijska Standard pow. 95km

Samce min. 1250kkm w latach  2020/2021 a w roku 2020 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2020/2021, a w roku 2020 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XIII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 95km w 2020/2021 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIV  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 95km w 2021r. na bazie 1:5

Klasa XV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 30.11.2021 r. na adres: Górski Stanisław 

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami, oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 30.11.2021r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    BNP PARIBAS  Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w 77-133 Tuchomie  ul. Jana III Sobieskiego 18 w  dniu 11.12.2021 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 11.12.2021r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,I,WYCZYN” nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .

 


XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 2 listopada 2021 o godz. 16:04

XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego odbędzie się w dniach 11-12 grudnia br. Organizatorem jest Oddział PZHGP 0296 Bytów. Miejsce wystawy: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie. Pozostałe informacje odnośnie wystawy podamy w osobnym komunikacie.


Współzawodnictwo Regionu gołębie dorosłe i młode 2021 r.


Dodano 18 października 2021 o godz. 17:56

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w współzawodnictwo.


Współzawodnictwo Okręgu gołębie młode 2021 r.


Dodano 12 października 2021 o godz. 06:29

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 23 września 2021 o godz. 22:06

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 05 października 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów którego głównym punktem będzie weryfikacja dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi młodych 2021 r. Całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji, lecz zestawienie zbiorcze wysyłamy mailem do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów do dnia 30 września br. 

Ostatnio dodane listy konkursowe


Bierges klasyfikacja 3/5

28 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-31 11:07

Bierges

28 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-20 06:48
Duisburg 2 I STREFA

14 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:09
Bad Bentheim 2 II STREFA

7 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:05

Przejdź do list konkursowych