M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie lotów


Dodano 6 maja 2020 o godz. 15:59

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w informacje. 


Uchwały ZG nr 71 i 72 z dnia 06 maja br.


Dodano 6 maja 2020 o godz. 15:57

 W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w uchwały dot. rozpoczęcia sezonu lotowego gołębi dorosłych w tym roku. 


Informacja z Zarządu Głównego dot. lotów


Dodano 24 kwietnia 2020 o godz. 21:44

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Informacja z Zarządu Głównego dot. lotów


Dodano 18 kwietnia 2020 o godz. 09:17

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Życzenia Wielkanocne


Dodano 12 kwietnia 2020 o godz. 15:22

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy naszym hodowcom i ich rodzinom. Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask. Miłością, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze chwile. Uśmiechów bliskich i nieznajomych każdego dnia i szczęścia, które w tych trudnych czasach niejednokrotnie ocala nam życie. Wesołych Świąt życzy Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego


Komunikat ZG dot. lotów


Dodano 12 kwietnia 2020 o godz. 15:20

Zgodnie ze stanem na dzień 10 kwietnia 2020 r., do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, tym samym loty treningowe, próbne lub konkursowe nie powinny być organizowane.
Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 19.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Ostatnio dodane listy konkursowe


Bierges klasyfikacja 3/5

28 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-31 11:07

Bierges

28 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-20 06:48
Duisburg 2 I STREFA

14 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:09
Bad Bentheim 2 II STREFA

7 lipca 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-07-31 21:05

Przejdź do list konkursowych