M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


Życzenia Wielkanocne


Dodano 21 kwietnia 2019 o godz. 11:17

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych Świąt! Życzenia wielkanocne składa wszystkim członkom i sympatykom Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego

 


Członkostwo Honorowe PZHGP kol. Antonowicz Stanisław


Dodano 18 kwietnia 2019 o godz. 12:45

Podczas Krajowego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów PZHGP odbytego w dniu 13 kwietnia 2019 r. w Orzeszo pozytywnie rozpatrzono wniosek z Naszego Okręgu i przyznano Członkostwo Honorowe PZHGP  kol. Antonowicz Stanisław z Oddziału PZHGP 0426 Choinice-Człuchów. Koledze Stanisławowi serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. 

Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Wiceprezesów ds. Organizacji Lotów


Dodano 9 kwietnia 2019 o godz. 14:30

W dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Wiceprezesów ds. Organizacji Lotów. Głównym tematem zebrania będą zmiany w regulaminie lotowo-zegarowym i szkolenie z tego zakresu. W przypadku nieobecności Wiceprezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie.


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2019 r.


Dodano 7 kwietnia 2019 o godz. 08:21

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu


Dodano 18 marca 2019 o godz. 21:29

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 09 marca br. postanowiło zwołać na dzień 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji „Fosa” (ul.Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2018 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

 1. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
 5. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2019 r. i jego zatwierdzenie.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za 2018 r. tj. rachunku wyników i strat oraz bilans  .
 7. Wybór Komisji Matki do przeprowadzenia wyborów.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Prezesa Okręgu. 
 9. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia pozostałych wyborów.
 11. Przeprowadzenie wyborów na:
 1. Członków Zarządu Okręgu (6-8 członków)
 2. Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej (5 członków)
 3. Członków Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej ( 5 członków)
 4. Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów (2 delegatów)
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.
 3. Zakończenie zebrania.

 

 


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 10:36

W dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie zbliżające się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie. 


Podział delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Dodano 21 stycznia 2019 o godz. 15:15

Prezydium Zarządu Okręgu na swoim posiedzeniu w  dniu 19 stycznia 2019 r. dokonało podziału delegatów na Okręgowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i jest on następujący:

Nazwa oddziału

Ilość delegatów

0296 Bytów

8

0297 Chojnice

4

0299 Czersk

2

0302 Charnowo

7

0303 Szczecinek-Czarne

7

0304 Tuchola

5

0426 Chojnice-Człuchów

8

0460 Ustecko-Słupski

4

Razem:

45

 

Zobowiązuje się wszystkie Oddziały do przesłania do Sekretariatu Okręgu wypełnionego kwestionariuszu dla każdego delegata osobno. Druk kwestionariuszu przesyłamy w załączeniu, jest on również dostępny na stronie internetowej Okręgu. 


Regulamin Regionu II "Północ" na 2019 r.


Dodano 14 stycznia 2019 o godz. 15:50

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zbiórka gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Dodano 27 grudnia 2018 o godz. 11:20

Gołębie na 68 Wystawę Ogólnopolską będą odbierane w dniu 01 stycznia 2019 r. ( wtorek)  w trzech punktach:

1.      W Słupsku u kol. Rybak Kamil, ul. Gdyńska 30 gołębie należy dostarczyć do godziny 19:00.

2.       W Chojnicach u kol. Szmagliński Tomasz gołębie należy dostarczyć do godziny 20:00.

3.      W Tucholi w siedzibie Oddziału gołębie należy dostarczyć w środę do godziny 08:30.

Odbiór gołębi po wystawie nastąpi w poniedziałek 07 stycznia 2019 r., w sprawie tej prosimy kontaktować się z Prezesem i Sekretarzem Okręgu w celu ustalenia konkretnej godziny.   


Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne


Dodano 24 grudnia 2018 o godz. 14:32

Zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt Narodzenia Jezusa. Aby w Waszych rodzinach świeciła w całym roku gwiazda betlejemska. A w Nowym Roku spełnienia wszystkich marzeń, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy wszystkim członkom Okręgu ich rodzinom, sympatykom Okręgu życzy: PZHGP Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego
 


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 4 grudnia 2018 o godz. 20:01

W dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2019 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie. 


Wolsfburg 2018 korekta


Dodano 23 października 2018 o godz. 19:17

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano listę po korekcie.


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 20 października 2018 o godz. 21:14

INFORMACJE ODNOŚNIE WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 24 listopada 2018r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 24.11.18r od godz.15:00 do godz.18:00 i 25.11.18r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2018r

odbędzie się  dnia 25.11.2018r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 25.11.2018 godz.14:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2017/ 2018 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2017/2018 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2018r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 17.11.2018r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 17.11.2018r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17

    dnia 24.11.2018 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 24.11.2018r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .


Wolsfburg 2018


Dodano 18 października 2018 o godz. 20:06

Dodano w/w listę konkursową w dziale WYNIKI LOTOWE.


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 13 października 2018 o godz. 09:00

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu tegoroczna XXII Wystawa Gołębi Pocztowych odbędzie się w dniu 24-25 listopada br. w Tucholi.Więcej informacji dot. Wystawy podamy po otrzymaniu klas wystawowych z ZG PZHGP.

Współzawodnictwo Okręgu gołębie młode


Dodano 3 października 2018 o godz. 21:12

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Współzawodnictwo Regionu II "Północ" gołębie dorosłe


Dodano 28 września 2018 o godz. 17:33

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Start Wolsfburg


Dodano 22 września 2018 o godz. 08:40

Wolsfburg start 8:00:00 dobry lot

Objazd kabiny WOLSFBURG


Dodano 19 września 2018 o godz. 09:22

 

L.p

Punkty odbioru gołębi  :

 

   Miejscowość

 

Tuchola

 

Czersk

 

 

Chojnice

 

 

Człuchów

 

Czarne

 

Szczecinek

1.

 

22.09.18. Wolfsburg                

Sobota

Koszowanie gołębi 21.09.2018r       

14.00

14.30

15.10

15.30

16.10

16.30

17.00

17.20

18.00

18.40

19.20

20.00

UWAGA !!! Wszystkie Oddziały zobowiązane są dołożyć spisy gołębi hodowców uczestniczących w locie do kabiny !!!


Mistrzostwo Okręgu gołębie dorosłe 2018 r.


Dodano 12 września 2018 o godz. 18:21

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 05 września 2018 r.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 11