Reklama - supergolab.pl

Aktualności


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 4 grudnia 2018 o godz. 20:01

W dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2019 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie. 


Wolsfburg 2018 korekta


Dodano 23 października 2018 o godz. 19:17

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano listę po korekcie.


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 20 października 2018 o godz. 21:14

INFORMACJE ODNOŚNIE WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 24 listopada 2018r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 24.11.18r od godz.15:00 do godz.18:00 i 25.11.18r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2018r

odbędzie się  dnia 25.11.2018r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 25.11.2018 godz.14:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2017/ 2018 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2017/2018 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2018r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 17.11.2018r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 17.11.2018r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17

    dnia 24.11.2018 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 24.11.2018r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .


Wolsfburg 2018


Dodano 18 października 2018 o godz. 20:06

Dodano w/w listę konkursową w dziale WYNIKI LOTOWE.


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 13 października 2018 o godz. 09:00

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu tegoroczna XXII Wystawa Gołębi Pocztowych odbędzie się w dniu 24-25 listopada br. w Tucholi.Więcej informacji dot. Wystawy podamy po otrzymaniu klas wystawowych z ZG PZHGP.

Współzawodnictwo Okręgu gołębie młode


Dodano 3 października 2018 o godz. 21:12

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Współzawodnictwo Regionu II "Północ" gołębie dorosłe


Dodano 28 września 2018 o godz. 17:33

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Start Wolsfburg


Dodano 22 września 2018 o godz. 08:40

Wolsfburg start 8:00:00 dobry lot

Objazd kabiny WOLSFBURG


Dodano 19 września 2018 o godz. 09:22

 

L.p

Punkty odbioru gołębi  :

 

   Miejscowość

 

Tuchola

 

Czersk

 

 

Chojnice

 

 

Człuchów

 

Czarne

 

Szczecinek

1.

 

22.09.18. Wolfsburg                

Sobota

Koszowanie gołębi 21.09.2018r       

14.00

14.30

15.10

15.30

16.10

16.30

17.00

17.20

18.00

18.40

19.20

20.00

UWAGA !!! Wszystkie Oddziały zobowiązane są dołożyć spisy gołębi hodowców uczestniczących w locie do kabiny !!!


Mistrzostwo Okręgu gołębie dorosłe 2018 r.


Dodano 12 września 2018 o godz. 18:21

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 05 września 2018 r.


Regulamin Regionu II informacja


Dodano 26 sierpnia 2018 o godz. 19:01

Informuje, że w regulaminie Regionu II w kategorii C z całości wkradł się błąd w zapisie tj. liczy się seria 4 gołębi z 3 konkursami, a nie 3 gołębie z 3 konkursami.

Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 7 sierpnia 2018 o godz. 13:41

 

            Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 05 września 2018 r. (środa) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu którego głównym punktem będzie weryfikacja dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2018 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. Oddziały zobowiązane są przesłać zestawienia elektroniczne na adres mailowy Wiceprezesa Ds. Organizacji Lotów, zaś całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji. Przypominamy także, że w dniu 30 czerwca 2018 r. upłynął termin opłaty za obrączki rodowe za 2019 r., Oddziały które nie uregulowały należności w terminie proszone są o niezwłoczną wpłatę na konto Okręgu w wysokości 0,6992 zł za 1 szt. oraz 1,21 zł za DERBY.


Druki do Mistrzostw 2018 r.


Dodano 31 lipca 2018 o godz. 23:15

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w druki.


Lista Okręgowa Duisburg 2 I Strefa


Dodano 31 lipca 2018 o godz. 21:16

Dodano w/w listę konkursową.


Lista Okręgowa Bad Bentheim 2 II Strefa


Dodano 31 lipca 2018 o godz. 21:14

Dodano w/w listę konkursową.


Lista Okręgowa Duisburg 1 I Strefa


Dodano 18 lipca 2018 o godz. 19:29

Dodano w/w listę konkursową.


Start Duisburg 2


Dodano 14 lipca 2018 o godz. 08:21

Start Duisburg 2 1 strefa 5:55:00 Dobry Lot.

Start Bad Bentheim


Dodano 7 lipca 2018 o godz. 10:10

Bad Bentheim 2 II strefa start 5:30:00 Dobry Lot.

Lista Okręgowa Bad Bentheim 1 II Strefa


Dodano 6 lipca 2018 o godz. 18:30

Dodano w/w listę konkursową.


Start Duisburg 1


Dodano 30 czerwca 2018 o godz. 08:09

Strefa 1 start Duisburg 1 6:00:00 Dobry Lot.


Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 10