Reklama - supergolab.pl


Aktualności


Regulamin Lot Narodowy Bruksela 2018 r.


Dodano 8 stycznia 2018 o godz. 18:55

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zbiórka gołębi na 67 Wystawę Ogólnopolską


Dodano 2 stycznia 2018 o godz. 14:04

Zbiórka gołębi na Wystawę Ogólnopolską odbędzie w dniu 09 stycznia 2018 r. (wtorek) w następujących punktach: Sekretariat Okręgu (89-600 Chojnice, ul. Leśna 31 do godz. 20:00), siedziba Oddziału PZHGP 0304 Tuchola (89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 10 do godz. 19:00), Słupsk u kol. Rybak Kamil, 76-200 Słupsk, ul. Gdyńska 30 do godz. 19:00). Odbiór gołębi nastąpi w poniedziałek 15 stycznia 2018 r. w tej sprawie proszę o kontakt z Prezesem i Sekretarzem Okręgu celem ustalenia godziny odbioru. 


Regulaminy Ogólnopolskie na 2018 r.


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:53

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulaminy.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 17 grudnia 2017 o godz. 17:52

Świąt wypełnionych 
radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego 
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, 
wiary, szczęścia i powodzenia. 
Życzy Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Plakat XXI Wystawy Okręgowej


Dodano 29 listopada 2017 o godz. 16:39


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 29 listopada 2017 o godz. 16:34

W dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2018 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie. 


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 19:17

Uprzejmie informuje , iż w dniach 9-10.12.2017

( sobota, niedziela) na zaproszenie pana prezesa Edwarda Zemke ,przyjadę ze Śląska i będę na Wystawie Okręgowej Gołębi Pocztowych w Słupsku.

Zapraszam wszystkich chętnych hodowców do spotkania ze mną . Istnie możliwość przebadania ptaków ( badania parazytologiczne , bakteriologiczne i mykologiczne), oraz porozmawiania o aktualnej profilaktyce zdrowotnej stada.

Będę także posiadał w formie ulotek programy profilaktyczne na cały okres chowu gołębi.

Z chęcią też podzielę się uwagami związanymi

z sezonem lotowym gołębi.

Sobota – w godzinach od 14 - 18

Niedziela – w godzinach od 8 - 13

 

                                                     pozdrawiam

                                      lek. wet. R. Myszkowski

                         spec. chorób drobiu i pt. ozdobnych


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 7 listopada 2017 o godz. 16:07

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki obowiązujące na w/w wystawie.


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2017 o godz. 22:17

WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 9 grudnia 2017r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 09.12.17r od godz.14:00 do godz.18:00 i 10.12.17r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2017 r.

odbędzie się  dnia 10.12.2017r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 10.12.2017 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 10 grudnia 2017r o godz. 15:00

1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2017 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2016/ 2017 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2016/2017 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2017r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2017r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2017r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdującego się przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku dnia 08.12.2017 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00.

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 09.12.2017r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 


Mistrzostwo Regionu II "Północ"


Dodano 17 października 2017 o godz. 17:44

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w mistrzostwo.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych


Dodano 16 października 2017 o godz. 15:41

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Wolsfburg 2017


Dodano 19 września 2017 o godz. 15:39

Informujemy,że w dniu 18-09-17 r.upłynął termin zgłoszenia ilości gołębi uczestniczących w locie okręgowym Wolsfburg 2017 r.
 
Poniżej ilości zgłoszonych gołębi z poszczególnych Oddziałów:
 
-Bytów                         387
-Chojnice                       95
-Czersk                        144
-Człuchów -Chojnice max.200
-Szczecinek-Czarne        845
-Tuchola                       120
----------------------------------
                                1791
Działając na mocy podjętej Uchwały Zarządu Okręgu nr. 1/2017 z dnia 04 marca br.  nie został spełniony warunek 2000 szt.gołębi uczestniczących w tym locie i lot nie zostanie zorganizowany.

Mistrzostwo Okręgu gołębie dorosłe 2017 r.


Dodano 16 września 2017 o godz. 11:44

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 21 sierpnia 2017 o godz. 16:39

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 08 września 2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojniach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu oraz weryfikacje dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2017r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje.

Przypominamy, że do dnia weryfikacji należy opłacić koszowe oraz do dnia 31 sierpnia br. drogą elektroniczną należy przesłać do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów zestawienie zbirocze wyników, pozostałą dokumentacje należy dostarczyć na weryfikacje. 


Bruksela Lista Konkursowa


Dodano 21 sierpnia 2017 o godz. 16:33

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w liste.


Otwarcie zegarów BRUKSELA 2017 r.


Dodano 29 lipca 2017 o godz. 14:27

Otwarcie zegarów w poniedziałek o 19:00 w siedzibie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola.


Lot narodowy Bruksela 2017 r. START


Dodano 29 lipca 2017 o godz. 09:15

Gołębie wypuszczono w miejscowości Bruksela dnia 29.07.2017r. o godz. 6:30 przy pochmurnej pogodzie. Przypominamy o zgłaszaniu przylotu gołębi  do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów. DOBRY LOT


Koszowanie BRUKSELA


Dodano 24 lipca 2017 o godz. 17:39

Koszowanie w siedzibie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola znajdującym się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi w czwartek 27.07,2017 od 18:00 do 20:30.


Lista konkursowa II strefa Bad Bentheim 2


Dodano 17 lipca 2017 o godz. 19:11

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w listę.


Listy Konkursowe Strefowe


Dodano 11 lipca 2017 o godz. 20:37

Dodano w/w listy z pierwszego maratonu.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 9