Reklama - aukcje.supergolab.pl


Aktualności


Koszowanie BRUKSELA


Dodano 24 lipca 2017 o godz. 17:39

Koszowanie w siedzibie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola znajdującym się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi w czwartek 27.07,2017 od 18:00 do 20:30.


Lista konkursowa II strefa Bad Bentheim 2


Dodano 17 lipca 2017 o godz. 19:11

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w listę.


Listy Konkursowe Strefowe


Dodano 11 lipca 2017 o godz. 20:37

Dodano w/w listy z pierwszego maratonu.


Informacje z zebrania Prezydium Zarządu


Dodano 11 lipca 2017 o godz. 20:09

1. Informacja dot. lotu Wolsfburg 2017 r.                                                                                               Przypominamy zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu nr 1/2017 z dnia 04 marca br. lot ten się odbędzie pod warunkiem uczestnictwa w nim 2000 szt. gołębi. Do dnia 17 września br. mailowo do Sekretariatu Okręgu należy podać ilość hodowców i gołębi oraz adres punktu wkładania na ten lot gołębi przez Oddział. Koszty transportu pokryje Zarząd Okręgu. Opłata należna Okręgowi 2 zł od 1 gołębia.

2. Informacja dot. lotu Bruksela 2017 r.                                                                                                     Prezydium Zarządu Okręgu ustaliło jeden punkt wkładania, nastawiania i otwierania zegarów w siedzibie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola znajdującym się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi. Transport na ten lot zapewni nam Okręg Bydgoszcz, zgodnie z Regulaminem koszowanie musi się odbyć najpóźniej do 27 lipca br., po otrzymaniu daty i godziny z Okręgu Bydgoszcz o koszowaniu poinformujemy niezwłocznie Oddziały osobnym pismem. Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu koszt transportu pokryje Okręg Pomorza Środkowego z rezerwy. Okręg również nagrodzi pucharem 3 pierwsze serie z tego lotu. Oddziały zobowiązane są zapłacić 2 zł od zgłoszonego gołębia do dnia koszowania wynikające z opłaty należnej do ZG PZHGP. Oddziały zgodnie z Regulaminem bezzwłocznie poinformują SMS-em w treści wpisując Imię, Nazwisko, Oddział, Datę i godzinę przylotu oraz numer gołębia  do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów kol. Stanisława Górskiego o przylocie trzech pierwszych gołębi i trzech pierwszych seriach.                                    


Regulamin Współzawodnictwa Lotu Wolsfburg 2017 r.


Dodano 11 lipca 2017 o godz. 20:07

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Wykaz roczny oraz składka członkowska


Dodano 16 maja 2017 o godz. 20:57

Przypominamy, że zgodnie Komunikatem Prezydium Zarządu Okręgu:

1.1  Składka członkowska należna Okręgowi w 2017 r. wyniesie 20 zł od 1 członka i Oddziały są zobowiązane opłacić ją na rachunek bankowy Okręgu do dnia 18 maja 2017 r.

 

1.2  Wykaz roczny członków Oddziały dostarczą do Sekretariatu Okręgu do dnia 01 czerwca 2017 r., a w przypadku przyjęcia członków po tym terminie należy dokonać korekty wykazu sporządzając go na dzień 15 listopada 2017 r. i przesyłać dodatkowe składki na konto Okręgu. Przypominamy, że od ubiegłego roku do wykazu należy załączyć kserokopie deklaracji od członków nowo wstępujących w szeregi PZHGP lub zgodę na przejście od członków przychodzących z innych oddziałów.   


Regulamin Konkursu "Hodowcy" 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:22

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Regulamin Lot Narodowy Bruksela 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:18

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Regulamin Regionu II "Północ" na 2017 r.


Dodano 24 kwietnia 2017 o godz. 20:15

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 6 marca 2017 o godz. 16:34

Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 04 marca br. postanowił zwołać na dzień 19 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 1100 w Restauracji „Fosa” (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

5.      Wybór Komisji Wnioskowej.

6.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2016 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2017 r. i jego zatwierdzenie.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

15.  Zakończenie zebrania.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziału


Dodano 22 lutego 2017 o godz. 20:11

Zaistniała pomyłka posiedzenie Zarządu Okręgu odbędzie się w sobotę 04 marca br., a nie jak w poprzedniej wiadomości w niedzielę, miejsce i godzina bez zmian. 


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziału


Dodano 13 lutego 2017 o godz. 19:09

W dniu 04 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 12:00  na punkcie wkładań Oddziału PZHGP 0304 Tuchola odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie zbliżające się Okręgowe Walne Zebranie Delegatów.


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2017 r.


Dodano 10 stycznia 2017 o godz. 20:03

W dziale REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Odwołana 67 OWGP


Dodano 3 stycznia 2017 o godz. 17:04

Informacja ze strony ZG PZHGP:

Z przykrością informujemy, że 67. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych oraz towarzyszące jej imprezy organizowane przez Zarząd Główny PZHGP takie jak dekoracja Mistrzów Polski GMP i w Kategoriach, dekoracja zwycięzców Konkursu Redakcji HGP i aukcja gołębi na cele charytatywne nie odbędą się, bowiem w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Decyzję nr 1/2016/HPAI Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach Pana Wiesława Wyszkowskiego, który nie wyraża zgody na organizację na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego "67. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych 2017" w terminie 13-15.01.2017 r


Zbiórka gołębi na 67 Wystawę Ogólnopolską


Dodano 30 grudnia 2016 o godz. 13:23

Gołębie na 67 Wystawę Ogólnopolską będą odbierane w dniu 10 stycznia 2017 r.            ( wtorek)  w trzech punktach:

1.      W Słupsku u kol. Żylicz Włodzimierz gołębie należy dostarczyć do godziny 19:00.

2.       W Chojnicach u kol. Szmagliński Tomasz gołębie należy dostarczyć do godziny 20:00.

3.      W Tucholi w siedzibie Oddziału gołębie należy dostarczyć do godziny 19:00.

Odbiór gołębi po wystawie nastąpi w poniedziałek 16 stycznia 2016 r., w sprawie tej prosimy kontaktować się z Prezesem i Sekretarzem Okręgu w celu ustalenia konkretnej godziny.   


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 23 grudnia 2016 o godz. 21:39

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 30 listopada 2016 o godz. 19:09

W dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2017 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie.                                                           Informujemy także, że ZG PZHGP na swoim ostatnim posiedzeniu uchwalił organizacje w dniu 29 lipca 2017 r.  lotu narodowego z Brukseli, który Oddziały będą mogły w swoich planach lotów zaliczyć do kategorii Maraton, lecz nie do GMP.


Wyniki Ogólnopolskie 2016 r,


Dodano 18 listopada 2016 o godz. 23:44

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


XX Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 28 października 2016 o godz. 22:19

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 3 grudnia 2016r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 03.12.16r od godz.14:00 do godz.18:00 i 04.12.16r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2016r

odbędzie się  dnia 04.12.2016r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 04.12.2016 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 04 grudnia 2016r o godz. 15:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2015

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2015/ 2016 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Sport „A”  rok 2016

100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 750kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XII Sport „B” rok 2016 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 1200kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIII Sport „C”rok 2016

pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1500kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIV Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XV Standard

dorosłe

Samce i samice -2 konk. z lotów pow. 100km w 2015/2016 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XVI  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 100km w 2016r. na bazie 1:5

Klasa XVII Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2016r na adres: Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami w   

    wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2016r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17

    dnia 03.12.2016 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 03.12.2016r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy ww  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 


Wyniki Mistrzostwa Okręgu gołębie młode 2016


Dodano 10 października 2016 o godz. 22:32

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 8