Aktualności


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 23 listopada 2021 o godz. 14:25

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 12 grudnia 2021 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w 77-133 Tuchomie  ul. Jana III Sobieskiego 18 zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów którego głównym punktem będzie uchwalenie lotów okręgowych na 2022 r. 


XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2021 o godz. 11:50

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki związane z wystawą.

Informacje odnośnie wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 11grudnia 2021r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY – dn. 11.12.21r od godz.15:00 do godz.18:00 i  12.12.21r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2021 r.

odbędzie się  dnia 12.12.2021r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 12.12.2021 godz.14:00

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2020/2021 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2021 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2020/2021 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2021, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2021

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2021 na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km, łącznie min 300kkm.

przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 95-420 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 285-630 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 475 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit  min. 250 gołębi,  oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 95 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 95km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 285km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport„I”   Dorosłe

i roczne gołębie pow. 475km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2021 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XI    Sport - wyczyn

pow. 95km

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2020/2021 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XII Półolimpijska Standard pow. 95km

Samce min. 1250kkm w latach  2020/2021 a w roku 2020 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2020/2021, a w roku 2020 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XIII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 95km w 2020/2021 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIV  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 95km w 2021r. na bazie 1:5

Klasa XV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 30.11.2021 r. na adres: Górski Stanisław 

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami, oraz

   dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 30.11.2021r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    BNP PARIBAS  Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w 77-133 Tuchomie  ul. Jana III Sobieskiego 18 w  dniu 11.12.2021 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 11.12.2021r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,I,WYCZYN” nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .

 


XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 2 listopada 2021 o godz. 16:04

XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego odbędzie się w dniach 11-12 grudnia br. Organizatorem jest Oddział PZHGP 0296 Bytów. Miejsce wystawy: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie. Pozostałe informacje odnośnie wystawy podamy w osobnym komunikacie.


Współzawodnictwo Regionu gołębie dorosłe i młode 2021 r.


Dodano 18 października 2021 o godz. 17:56

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w współzawodnictwo.


Współzawodnictwo Okręgu gołębie młode 2021 r.


Dodano 12 października 2021 o godz. 06:29

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 23 września 2021 o godz. 22:06

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 05 października 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów którego głównym punktem będzie weryfikacja dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi młodych 2021 r. Całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji, lecz zestawienie zbiorcze wysyłamy mailem do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów do dnia 30 września br. 


Współzawodnictwo Okręgu gołębie dorosłe 2021 r. po reklamacji


Dodano 20 września 2021 o godz. 21:42

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w współzawodnictwo po reklamacji złożonej przez Oddział PZHGP 0302 Charnowo. 


Współzawodnictwo Okręgu gołębie dorosłe 2021 r.


Dodano 14 września 2021 o godz. 19:07

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w współzawodnictwo.


Zebranie Zarządu Okręgu


Dodano 25 sierpnia 2021 o godz. 16:10

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 03 września 2021 r. (PIĄTEK) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu którego głównym punktem będzie weryfikacja dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2021 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje. Całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji, lecz zestawienie zbiorcze mailem wysyłamy do Wiceprezesa ds. Organizacji lotów do dnia 31 sierpnia br.


Regulamin Okręgu po korekcie


Dodano 26 lipca 2021 o godz. 18:24

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin. 


Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów


Dodano 10 czerwca 2021 o godz. 21:23

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 08 czerwca br. postanowił zwołać na dzień 27 czerwca 2021 r. (niedziela) o godz. 1100 w Restauracji „Fosa” (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawczo Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

5.      Wybór Komisji Wnioskowej.

6.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2020 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za 2020 r.- tj. bilans i rachunek zysków i strat.

13.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2021 r. i jego zatwierdzenie.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

16.  Zakończenie zebrania.

Prosimy Prezesów Oddziałów o powiadomienie delegatów oraz ostatecznie do dnia 20-06-2021 r. potwierdzenie przybycia do Prezesa Okręgu.


Informacja odnośnie lotów


Dodano 30 kwietnia 2021 o godz. 16:00

W związku z Komunikatem Prezydium Zarządu Głównego /tekst poniżej/ informuję, że Prezydium Zarządu Okręgu zawiesza organizację lotów zaliczanych do Mistrzostwa Okręgu w okresie 28-04-21/12-05-21 r. W ślad za decyzją Prezydium Z G po 12-05-2021 r. ukaże się Regulamin o Współzawodnictwo Okręgu dostosowany do zmodyfikowanego Regulaminu Mistrzostwa Polski. W przypadku organizacji lotów o Mistrzostwo Oddziału w okresie 28-04-21 do 12-05-21 r. należy uzyskać zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca załadunku i miejsca wypuszczenia gołębi. Dobry Lot Prezes Edward Zemke Komunikat dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi. Krzysztof Kawaler Prezydent PZHGP

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - Belgrad 2021


Dodano 7 kwietnia 2021 o godz. 19:00

Do biura ZG PZHGP wpłynęło 56 zgłoszeń chęci uczestnictwa do w/w mistrzostwa. Powołana specjalna komisja dokonała losowania i wśród 20 szczęśliwców znalazł się hodowca z Naszego Okręgu, dokładniej z Oddziału PZGFP 0296 Bytów kol. Jakub Skwierawski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy powodzenia. 


Życzenia Wielkanocne


Dodano 4 kwietnia 2021 o godz. 17:36

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych Świąt! Życzenia wielkanocne składa wszystkim członkom i sympatykom Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Śp. Zdzisław Wrona


Dodano 28 marca 2021 o godz. 11:45

Z głebokim żalem przyjeliśmy informacje, że w dniu 23 marca 2021 r. odszedł do Wieczności Wieloletni Prezes Oddziału PZHGP Ustka oraz zasłużony członek Tego Oddziału  kol. Zdzisław Wrona, lat 82. Pogrożonej w żałobie Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego oraz Zarząd PZHGP Oddziału 0460 Usteckiego-Słupskiego.


Regulamin Regionu II "Północ" na 2021 r.


Dodano 25 marca 2021 o godz. 16:21

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Regulamin Okręgu i Lotu Narodowego Bruksela 2021 r.


Dodano 18 marca 2021 o godz. 18:49

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulaminy. 


Młodzieżowe Mistrzostwa Świata - Belgrad 2021


Dodano 12 marca 2021 o godz. 20:12

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zgłosił udział młodzieżowej drużyny reprezentującej Polskę podczas Mistrzostw Świata – Belgrad 2021. W związku z powyższym Hodowcy w wieku do 26 lat mogą zgłaszać chęć wysłania swoich gołębi z rocznika 2021 na Mistrzostwa Świata. Warunkiem zgłoszenia gołębi jest wiek Hodowcy do 26 lat i udział Hodowcy w lotach w 2020 roku. Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres biura ZG PZHGP (43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5) do dnia 31.03.2021 roku. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Zarząd Oddziału.

W dniu 2 kwietnia zostanie wyłoniona młodzieżowa reprezentacja w ilości 25 gołębi + 5 gołębi rezerwowych, które będą brały udział w Mistrzostwach Świata -Belgrad 2021.

Gołębie z młodzieżowej reprezentacji będą musiały być dostarczone do biura Zarządu Głównego PZHGP w Orzeszu w dniach 21-22 kwietnia 2021 roku.

Gołębie dostarczone do biura Zarządu Głównego powinny być w przedziale wiekowym pomiędzy 40 a 60 dniem życia. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko Paramyksowirozie.

Druk uczestnika znajduje się w DOKUMENTY-DRUKI.


Spisy gołębi dorosłych, dwuletnich DERBY i młodych na 2021 r.- druki


Dodano 7 lutego 2021 o godz. 14:49

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druk spisów gołębi dorosłych, dwuletnich DERBY i młodych na 2021 r.


Aktualizacja miejsc wypuszczania gołębi


Dodano 6 lutego 2021 o godz. 13:02

Wszystkie Oddziały, na których terenie znajdują się miejsca do wypuszczeń gołębi, zgodnie z pismem ZG które znajduje się w folderze DOKUMENTY-KOMUNIKATY zobowiązane są do aktualizacji tych miejsc tj. dokonanie aktualnego pomiaru GPS oraz przesłanie kontaktu oraz osoby odpowiedzialnej z oddziału za potwierdzanie odlotów. Dane należy przesłać do Sekretariatu Okręgu w terminie do 15 lutego br.

 Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 15